Czym jest ozon?  Jak działa ozon?  Jak powstaje ozon?  Czy zapach powróci? 

Czym jest ozon?

Ozon, czasami nazywany aktywowanym tlenem, o3, zawiera trzy atomy tlenu a nie dwa, jak tlen, którym oddychamy, na co dzień. Ozon jest drugim, co do siły sterylizatorem znanym człowiekowi, jest w stanie niszczyć bakterie. Wirusy i nieprzyjemne zapachy. Interesujące jest to, że ozon występuje naturalnie w środowisku, głównie jako skutek uderzenia błyskawicy, które występują w trakcie burz. Świeży zapach, jaki zauważamy po burzy jest najczęściej efektem naturalnego wytworzenia ozonu. Ozon powstaje także w wodospadach. Jednakże, najwięcej słyszy się o ozonie w kontekście warstwy ozonowej naszej planety. W niej ozon jest wytwarzany przez promienie ultrafioletowe słońca, chroniąc nas przed ich szkodliwym wpływem.


Zdarza się jednak, że każdy z nas jest poddany wpływowi zwiększonego stężenia ozonu prze krótki czas. Zdarza się to w korkach lub gdy w wyniku działania sił natury ozon pozostaje bliżej ziemi niż normalnie. Połączenie tych dwóch czynników może podnieść stężenie ozonu do poziomu 4-5 razy wyższego niż poziom normalny, mimo tego nie ma skutków ubocznych wpływu tak dużej dawki ozonu gdyż czas jego działania jest ograniczony, ozon samoistnie wraca do stanu zwykłego tlenu w trakcie rozkładu.


Jak działa ozon?

Mimo tego, że ozon działa bardzo silnie to ma bardzo krótki cykl życia. Kiedy ma styczność z bakteriami, wirusami czy też zapachami dodatkowy atom tlenu niszczy je całkowicie poprzez utlenianie. W trakcie tego procesu dodatkowy atom tlenu zostaje zniszczony i nie pozostaje nic, ani bakterie ani zapach, jedyną pozostałością jest czysty tlen. W dodatku przy całej swojej efektywności ozon jest bezpieczny. Wiemy to opierając się na tym, że codziennie jesteśmy poddawani wpływowi ozonu zawartego w powietrzu, którym oddychamy i jego różnym stężeniom powstałym w wyniku naturalnych reakcji w powietrzu lub podczas jazdy w dużym korku. Ten wpływ ozonu nie wywiera na nas żadnego efektu oprócz wyczuwalnego zapachu ozonu. Właśnie siła tego zapachu jest mechanizmem bezpieczeństwa „wbudowanym” w ozon.

Ozon jest bezpieczny, bo jesteśmy w stanie wyczuć jego zapach już na pozostałościowym poziomie stężenia. Przez poziom pozostałościowy rozumiemy ilość ozonu wytworzoną ponad wymaganą ilość, aby usunąć wszelkie skażenia w danym pomieszczeniu. W dużych stężeniach (1.5 cząsteczki na milion) posiada on tak silny zapach (jak wybielacz), że człowiek nie będzie w stanie przebywać w takim pomieszczeniu dłużej niż krótka chwilę. Podobny efekt występuje, gdy wejdziemy do zadymionego pomieszczenia. O ile dym może nam zaszkodzić to w trakcie badań ustalono, że krótkotrwałe działanie ozonu w niskim stężeniu nie ma długotrwałych skutków zdrowotnych, podobnie jak nie szkodzi nam stanie w korku w godzinach szczytu.

Jak powstaje ozon?

Są dwie podstawowe metody powstawania ozonu, ultrafioletowa i wyładowanie koronowe. Większość urządzeń wykorzystuje metodę wyładowania koronowego, symulując powstanie błyskawicy.

W momencie, gdy ozon zostanie wytworzony w urządzeniu i rozproszony w pomieszczeniu rozkłada się on powrotem do czystego tlenu. Następuje to w wyniku kilku procesów: naturalnego rozkładu (lub powrotu do tlenu) w wyniku niestabilności chemicznej ozonu. Proces ten może zostać przyspieszony przez obecność w pomieszczeniu ścian, dywanów stymulujących rozkład ozonu. Reakcja utleniania z materiałami organicznymi wywołującymi nieprzyjemne zapachy, które usuwają ozon. Reakcja z bakteriami, które niszczą ozon w wyniku reakcji utleniania. Poza tym cały pozostałościowy ozon sam z siebie wróci do stanu czystego tlenu, w ciągu 30 min osiągając tylko połowę swojego wcześniejszego stężenia. Oznacza to, że po każdych kolejnych 30 minutach ilość pozostałego po reakcji oczyszczania ozonu będzie się zmniejszać o połowę w stosunku do stanu sprzed 30 minut. Jest to zbliżone do rozkładu geometrycznego 16:8:4:2:1. W praktyce okres połowicznego rozkładu wynosi mniej niż 30 minut zależnie od temperatury, bakterii i innych skażeń powietrza. Ozon, więc mimo całej swojej siły nie jest trwały, wykonuje swoje zadanie i znika.


Czy zapach powróci?

Nie, jeżeli ozon zostanie zastosowany w sposób prawidłowy to niszczy on (utlenia) źródło zapachu. Jednak w przypadku zapachu stęchlizny zapach może powrócić, jeżeli nie uda się usunąć wilgoci, która ten zapach powoduje.

Jak ozon radzi sobie z dymem papierosowym?

Usuwa on podrażnienie powodowane przez gazy fenolowe poprzez ich utlenienie. Fenole są niewidoczną częścią dymu papierosowego, która powoduje podrażnienie oczu i wytwarza niemiły zapach. Ozon pozbawia całkowicie każde środowisko efektów działania dymu papierosowego, a nie usuwa tylko widoczne cząsteczki dymu poprzez ich filtrację jak to robią elektroniczne oczyszczacze powietrza.

Informacje pobrane ze strony www.ozon24.pl